Hva kan arrangement og aktivitet gjøre før ditt sted?

Ringvirkninger av arrangement og festivaler

Økonomiske ringvirkninger 

Arrangementer kan generere inntekter for lokale bedrifter som restauranter, hoteller, butikker og transporttjenester. Dette kan føre til økt salg og sysselsetting i lokalsamfunnet.

Vellykkede arrangementer kan gi politisk verdi 

Kulturarrangementene er alle viktige for byene og tettstedene på hver sine måter, og de bidrar til kommunens økonomi, og til identitet, fellesskap og kulturelle ringvirkninger i lokalområdet. Kulturarrangementene blir på den måten et verktøy for politikere til å oppnå utvikling i byen, kommunen og tettstedet og for å kunne påvirke lokalsamfunnet.

Kulturell og sosial påvirkning: 

Arrangementer kan fremme kulturell utveksling, fellesskapsbygging og sosial integrasjon ved å samle mennesker fra forskjellige bakgrunner til å delta og feire sammen.

Turisme og markedsføring: 

Arrangementer kan tiltrekke turister og besøkende til tettstedet eller kommunen, noe som bidrar til å øke synligheten og omdømmet til området. Dette kan også føre til gjentatte besøk eller anbefalinger til andre.


Nordmørsk Gatefest ble første gang arrangert høsten 2017 som et prøveprosjekt for å øke aktiviteten i sentrum. Det var også en del av mitt engasjement jeg hadde får mine kunder i sentrum i forbindelse med jobben som markedskonsulent i lokalavisen Tidens Krav.

De siste årene har Gatefesten vært arrangert siste helgen i april. Nå forskyver vi arrangementet ei helg til første helg i mai. Dermed unngår vi et annet større arrangement i byen og får tilgang på billigere hotellrom og masse parkeringsplasser. 

Sentrumsbedriftene er med!

Utfordringen jeg igjen gir til virksomhetene i sentrum er at også de skal komme ut på fortau og torg og delta på gatefesten. For i gatene og på torgene skal jeg sørge for masse spennende utstillere inn kunst, håndverk, hobby lokalmat og underholdning.

Snadderfestivalen tok jeg over vinteren 2023 og jeg arrangerte den første gang 7. - 8. juni 2023. Dette er den største rene matfestivalen mellom Ålesund og Trondheim og smaler hvert år mellom 25 - 30 utstillere fra hele Midt-Norge. Den startet opp i 2016.

Den 14. - 15. juni 2024 blir Snadderfestivalen en del av Klippfiskfestivalen som arrangeres i Vågen og Mellemværftet i Kristiansund fra 12. - 15. juni. Dette vil løfte matfestivalen til nye høyder der vi vil samarbeide tett med Nordmøre Museum og aktørene i Vågen.

SETT AV DATOENE ALLEREDE NÅ!
SETT AV DATOENE ALLEREDE NÅ!

Oktoberfestivalen i Kristiansund vil i år arrangeres for andre gang  i perioden 11. - 25. oktober.. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Aktivitetskonsulenten og Braatthallen LIVE.

Spørsmålene om ny oktoberfestival kom umiddelbart etter festivalen vi hadde i oktober 2023.

Her vil det igjen bli både ompamusikk, masse annen god festmusikk bratwürst, lederhosen og selvfølgelig godt tilhørende drikke.  Altså en ekte Oktoberfest. 

Vi etablerer også en egen Bryggerifestival med marked i løpet av festivalen. Alt vil foregå i Braatthallen i sentrum av Kristiansund.

Andre arrangement som Aktivitetskonsulenten bistår

Arrangement som Aktivitetskonsulenten har bistått tidligere