BLI UTSTILLER PÅ GATFESTEN

Økt synlighet

Å delta på lokale arrangement er gode arenaer for å vise frem produktene dine til besøkende og potensielle forbrukere. Du får en unik mulighet til å vise frem dine produkter til at fra privatpersoner til beslutningstakere. Beslutningen om å delta på arrangement og messer er dermed for mange en todelt strategi; å øke bedriftens synlighet på markedet og å nå ut til potensielle kunder. 

Størrelse og priser: alle priser eks. mva.

3 x 3 m - kr. 1 400,-
3 x 6 m - kr. 1 950,- gjelder også pr. nybil fra forhandler
3 x 9m / 4 x 8 m - kr. 2 600,- 

Økonomiske ringvirkninger

Arrangementer kan generere inntekter for lokale bedrifter som restauranter, hoteller, butikker og transporttjenester. I tillegg vil tilstedeværelse fra andre lokale bedrifter føre til større besøk og dermed større inntekter og synlighet for alle som deltar. Dette kan ogjen føre til økt salg og sysselsetting i lokalsamfunnet. 

Utstillerlisten oppdateres fortløpende