Aktivitet skaper aktivitet

Jeg har i hele mitt voksne liv jobbet med salg, markedsføring, arrangement og utvikling av lokalt næringsliv. Jeg har en livsvisjon at når folk trives, så yter de mer. De gir av seg sjøl og er med på å gjøre at andre har det bra.

Arrangement, markeder, messer, konserter, kulturbegivenheter, gatefester og forskjellige festivaler gjør at folk får fine opplevelser som de gjerne vil dele med andre. Dette gjør også at lokalt næringsliv får nye arenaer til å vise seg frem og oppmerksomhet på egne virksomheter. Noe som igjen øker den lokale verdiskapingen og er med på å øke bolysten og kan påvirke etableringslysten. 

Slik utvikler vi attraktive tettsteder, bygder og byer


Hva gjør Aktivitetskonsulenten?

ARRANGEMENT

Egne arrangement

Aktivitetskonsulenten står selv bak en rekke arrangement og aktiviteter. Vi kan nevne Nordmørsk Gatefest i Kristiansund, Snadderfestivalen og Oktoberfestivalen i Kristiansund med flere.

EVENTSERVICE

for grupper og bedrifter

Flere bedrifter og grupper bruker masse tid på å planlegge aktiviteter og samlinger for sine ansatte, kunder, samarbeidspartnere og venner.

Aktivitetskonsulenten har en rekke samarbeidspartnere som sammen kan gjøre denne jobben for dere! Her kommer det straks NYHETER og INFORMASJON!

KOMPETANSEHEVING

Nyli AS - lokal verdiskaping

Sommeren 2022 inngikk Aktivitetskonsulenten et samarbeid med det lokale verdiskapingsselskapet Nyli AS som er et kreativt og fremoverlent selskap som tar salg og markedsføring fra ORD til HANDLING.

KONSULENTBISTAND

Arrangementsbistand

Aktivitetskonsulenten bistår også etablerte arrangement som kanskje trenger justeringer og nye tilpasninger, eller rett og slett trenger nye idéer til gjennomføring. 


Det vil etter hvert komme informasjon under EVENTSERVICE som omfatter gjennomføring og bistand til og prosjektledelse for messer og markeder.


Alle arrangement


Utvikling og aktivitet i sentrum av Kristiansund og på Nordvestlandet


Samarbeidspartnere

UTEN DISSE INGEN ARRANGEMENT!